Artykuły dot. negocjacji

Szerokie spojrzenie – proces negocjacyjny

Szerokie spojrzenie – proces negocjacyjny

Ten artykuł stanowi przegląd najważniejszych elementów negocjacji przez co pomoże Ci objąć je całościowym spojrzeniem. Słowem wstępu pragnę wyjaśnić pewną sprawę. Ten zbiór wiedzy nazywamy procesem negocjacyjnym i jest to swego rodzaju schemat mający ułatwić poznawanie zjawiska negocjacji. W rzeczywistości wyszczególnione poniżej elementy mogą się przeplatać, zbiegać w innej kolejności oraz nie muszą wystąpić wszystkie. Niemniej jednak proces negocjacyjny pokazuje nam przez co będziemy przechodzić i kiedy czego się spodziewać. Dzięki temu będziemy mogli staranniej zaplanować nasze działania, trzymać kontrolę nad sytuacją i rozmowami oraz całościowo objąć zjawisko negocjacji strategiczną perspektywą. Zapraszam do zapoznania się z procesem negocjacyjnym!
  1. Przygotowanie to myślenie w przyszłość. Pomaga nam uzmysłowić sobie co chcemy osiągnąć, abyśmy mogli przeanalizować dlaczego tego chcemy. Sami ze sobą (bądź w zespole) ustalamy jaki tak naprawdę jest cel i jakie nasze potrzeby pomoże nam zaspokoić. Przygotowanie to zbieranie informacji o partnerze i przewidywanie jego celów, działań, tak aby móc sprawnie odpowiadać na jego ruchy. Przygotowanie to projekcja przyszłości. Dzięki niej zapoznajemy się z wydarzeniami, które dopiero nas spotkają, aby nie były nam obce i abyśmy się w nich czuli na tyle komfortowo, aby móc skutecznie działać.
  2. Budowanie relacji to poznawanie człowieka. Możemy poznawać człowieka przez jego historię (jak się znalazł tam gdzie jest, gdzie był, czego się uczył, jaką sieć znajomych budował, jakie decyzje podejmował itd.), jego obecność (jak się wysławia, gestykuluje, z czego się śmieje, jak reaguje na otoczenie, jak doświadcza życia, jakie postawy i wartości reprezentuje itd.) lub jego przyszłość (jakie ma aspiracje, ambicje, plany, wizje, jak podchodzi do myślenia w przód – czy z energią i zapałem czy pesymizmem).
  3. Wymiana informacji to odsłonięcie się na drugą stronę. Gdy mówimy coś o sobie (np. o swoich interesach) to zapraszamy ludzi do poznania nas i naszej sytuacji. Zakładając, że mówimy autentycznie to postawimy ich w obliczu zrozumienia naszej rzeczywistości. Wymaga to dużo odwagi i zaufania drugiej stronie, że ma dobre intencje (nie mylmy celu z intencjami – czyimś celem może być kupić jak najtaniej, a dobre intencje zostaną okazane w otwartej rozmowie i wspólnych poszukiwaniach  sposobu obniżenia naszych kosztów).
  4. Perswazja to działania powodujące by ktoś coś robił, czuł lub w coś wierzył. To ‘coś’ musi być dla osoby korzystne, inaczej mamy do czynienia z manipulacją. Gdy ktoś praktykuje na nas perswazję, najważniejsze jest pamiętać o swoich interesach i świadomie podejmować decyzje w oparciu o nowy zasób informacji.
  5. Ustępstwa to uznanie wyższości innej potrzeby. Dzięki temu, że ustępstwo jest opcją w naszym repertuarze, nie musimy się martwić o pułapkę okopania się wokół swoich pozycji. Ustępstwa są naturalne, bo nie zawsze uda się pogodzić wszystkie interesy. Sztuką jest ustępowanie z klasą – na poczet relacji, dobrego porozumienia oraz konstruktywnej przyszłości.
  6. Porozumienie to budulec ludzkości. Tam gdzie jest porozumienie, tam jest też postęp ponieważ ludzie nie tracą czasu na działanie przeciwko sobie. Porozumienie jest kluczowym krokiem często naznaczającym początek współpracy z partnerem. Jednak nic na siłę – do porozumienia nie musi dojść. Zawsze masz prawo odejść od stołu.
Powyższe elementy są składowymi procesu negocjacyjnego. Teraz, gdy objąłeś zjawisko negocjacji szerokim spojrzeniem, jesteś gotowy na zagłębienie się w każdy z sześciu powyższych elementów i sięgnięcie po praktyczną dawkę wiedzy.

Autor


Avatar